Technical cookies are used to ensure the operation of our site. For detailed information about cookies, we kindly request you to review Kentpar Otomotiv Cookie Information Text.

Environment Ohs

ÇEVRE POLİTİKASI

Kuruluş olarak benimsemiş olduğumuz Çevre Politikası, insana ve içinde yaşadığımız çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Amacımız tüm paydaşlarımızı kapsayacak bilinçlendirme çalışmalarını sürekli kılmaktır.- Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uymak,
- Atıkların azaltılması yolu ile çevreyi korumak,
- Geri kazanımı mümkün olan atıkların geri dönüşüm ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasını sağlamak,
- Faaliyetlerimizin çevre etkilerini kontrol altında tutarak hava, su ve toprak kirliliğini önlemek,
- Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları periyodik olarak değerlendirmeyi, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamayı,
- Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için tehlikeli atıkların şeffaf bir biçimde raporlanması, izlenmesi ve yönetilmesini,
- Yenilenebilir kaynaklardan yararlanarak enerji üretimi yapmak,
- Biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak,
- Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak,
- Çalışanları çevre bilinci konusunda sürekli eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek,
- Enerji kullanımı verimliliğini arttırmak,
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kuruluş olarak benimsemiş olduğumuz İSG Politikası, çalışma ortamında sağlık ve güvenliğin sağlanmasında "insan" faktörünün önemi üzerinde durmaktadır. Amacımız, Amacımız tüm paydaşlarımızı kapsayacak bilinçlendirme çalışmalarını sürekli kılmaktır.- İşyerinde acil durum, yangın, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla etkin bir risk değerlendirmesi yapmak ve bu konuda çalışanların katılımını sağlamak,
- Sağlıklı birey, güvenli işyeri" ilkesini benimsemek,
- Faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği her türlü tedbiri almak, araç gereç ve makine güvenlik koruyucuları dahil tüm kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve etkin kullanımını sağlamak,
- İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamak.
- İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmek ve bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uymak,
- İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin ve bilincinin tüm çalışanlarımızın faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini, sürekliliği sağlamak amacı ile gerekli eğitim organizasyonlarını yapmak ve bunun için gerekli kaynağı sağlamak,
- Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve diğer paydaşlarımız ile iş birliği yaparak İSG performansımızı arttırmak,KENTPAR OTOMOTİV OLARAK BİZLER, YUKARIDA BELİRTİLEN İLKELER IŞIĞINDA
HİZMETLERİMİZİ YERİNE GETİRMEYİ
TAAHHÜT EDERİZ.ALİ YAVUZ KÜTÜK YÖNETİM KURULU BAŞKANI