Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kentpar Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
Kentpar

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

''Kentpar, sürekli iyileştirme kültürü ile paydaşlarının değişen beklenti ve gereksinimlerini birlikte ele alan bir vizyon ve yaklaşım ile tüm ürün ve proseslerini tasarlar, uygular ve sürekli geliştirir.''

Şirket; vizyon ve uzun dönemli hedefleriyle uyumlu olarak, her aşamada üst yönetim desteğini ve tüm çalışanların kalite bilinç ve kültürü ile katılımını sağlayarak, yüksek kalite standartlarında Global rekabetçi ve yenilikçi ürünler üretir.

Bu Kalite Politikasını sağlayabilmek için Kentpar’da benimsenmiş temel Kalite ilkeleri;

• Toplam kalite,
• Müşteri odaklılık,
• Sıfır hata yaklaşımı,
• Ürün sorumluluğu,
• Tüm Paydaş memnuniyeti,
• Üst yönetim katılımı, desteği, liderliği,
• Çalışan memnuniyeti ve katılımı,
• Yasal yükümlükleri yerine getirme,
• Çevreye duyarlı yaklaşım,
• Doğal kaynakları koruma,
• Kurumsal sorumluluk bilinci,
• Yeniliklere ve gelişime açık olma,
• Sürdürülebilirlik,
• Hep daha iyiyi hedefleme,
• Güven

 

KENTPAR OTOMOTİV OLARAK BİZLER, YUKARIDA BELİRTİLEN İLKELER IŞIĞINDA HİZMETLERİMİZİ YERİNE GETİRMEYİ
TAAHHÜT EDERİZ.

 

 

                                                                                                                                                                 ALİ YAVUZ KÜTÜK
                                                                                                                                                         YÖNETİM KURULU BAŞKANI